Psychoterapie Plagyn

univerzitní doktorské vzdělání v oboru psychologie, sociální péče a ucelené rehabilitace, atestace v oboru psychoterapie

Nabízí krizové poradenství, psycho-sociální a psychologickou pomoc všem, kteří svoji stávající životní situaci vnímají jako psychicky náročnou a nejsou schopni ji aktuálně řešit vlastními silami bez vnější pomoci a podpory nebo takovým osobám, které pociťují určitý psychický diskomfort, jehož důsledkem je narušení stability běžného osobního či rodinného života.


Způsob práce

Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi s ohledem na aktuální problém a potřeby.

Základem vlastní práce s klientem je holistický způsob řešení problému v jeho širokém kontextu bio-psycho-sociálním, který se opírá zejména o léčebný rozhovor, jemnou práci s tělem a koučing.

Smyslem je stabilizace aktuální stresové či krizové situace, navození vnitřního klidu a pohody s následnou aktivací a rozvinutím zdrojů i potenciálu k řešení problému. Pro objednání ke konzultaci není nutné doporučení jiného specialisty.

Objednání viz terapieplagyn@seznam.cz.

Bližší informace najdete na www.psychologickapomoc.eu.

Kde nás najdete?

Nádražní 30/19,
150 00 Praha 5

Ukaž na mapě